Zaloguj się
Facebook

Jak sprawić, aby Twoja apteka stała się liderem?

Posted on

"Najlepszym sposobem na zdobycie i zatrzymanie klientów, jest nieustanne myślenie o tym,
jak zaoferować im więcej za mniej" Philip Kotler

W ciągu niespełna 20 lat transformacji ustrojowej w Polsce, dokonało się wiele zmian na rynku aptecznym. Największe zmiany możemy zaobserwować, porównując wzrost ogólnej liczby aptek i punktów aptecznych oraz liczbę mieszkańców przypadających na jedną placówkę. Jak wynika z danych na dzień 2 stycznia 2018 r., w Polsce działa 14 861 aptek i punktów aptecznych . W grudniu 2016 roku, samych aptek sieciowych było 5 882, czyli o 513 aptek więcej niż w grudniu 2015 roku . Dla porównania, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba aptek na dzień 31 grudnia 1990 r. wyniosła 3957, a w roku 2013 było ich już 12 222 . Oznacza to coraz silniejszą konkurencję, która wymaga od właścicieli aptek uważnej obserwacji pozostałych uczestników rynku, ale także dostosowania się do oczekiwań pacjentów i podejmowanie określonych działań marketingowych.