Zaloguj się
Facebook

Informatyzacja i cyfryzacja ochrony zdrowia a funkcjonowanie aptek

Posted on

Rzeczywistość wokół nas szybko się zmienia. Zmianom podlega także rzeczywistość systemu ochrony zdrowia, który w coraz większym stopniu korzysta z rozwiązań informatycznych, czy wręcz narzuca korzystanie z nich. Jakie zmiany aktualnie czekają właścicieli i kierowników aptek i w jaki sposób się na nie przygotować?

Raportowanie danych dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych do Narodowego Funduszu Zdrowia, odbywa się z wykorzystaniem dedykowanych systemów informatycznych. Z kolei, w zakresie procedury wnioskowania o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, wprowadzony został od początku 2018 r. obligatoryjny wymóg składania wniosków i prowadzenia postępowań refundacyjnych poprzez „System Obsługi List Refundacyjnych” (SOLR). Jest on zarządzany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, nadzorowany przez Ministra Zdrowia. Innymi słowy, jeśli ktoś chciałby ubiegać się o refundację swojego produktu i umieszczenie go na Obwieszczeniu Ministra Zdrowia, musi zrobić to właśnie z wykorzystaniem SOLR.