Zaloguj się
Facebook

Jak nie dać sobie zamknąć apteki?

Posted on

Zdarzają się sytuacje, w których zezwolenie wydane na prowadzenie apteki, może zostać cofnięte. Dzieje się tak z powodu niewłaściwych lub niezgodnych z prawem działań podmiotu, który pozwolenie na prowadzenie apteki uzyskał, np. jeśli wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dodatkową działalność na rynku farmaceutycznym. Dlatego tak istotna jest znajomość przepisów prawa. Sytuacje, które skutkują zamknięciem apteki, z prawniczego punktu widzenia przedstawia mec. Grzegorz Mączyński.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego, odpowiedniego zezwolenia na jej prowadzenie. Z kolei, do kompetencji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego należy udzielenie, odmowa udzielania, zmiana, stwierdzenie wygaśnięcia takiego zezwolenia oraz - będące tematem tego artykułu – cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.