Zaloguj się
Facebook

Senior w aptece – potrzebny czas i zrozumienie

Posted on

Ludzie starsi, są to bardzo często osoby doświadczone przez los, samotne, które potrzebują zainteresowania farmaceuty, poświęcenia im czasu i uwagi. Seniorzy wierzą przedstawicielom zawodów zaufania społecznego, a farmaceuta który swoją pracą wypełnia misję, jest osobą której chętnie powierzają problemy zdrowotne, dzielą się wątpliwościami. Osoba w podeszłym wieku, która pojawia się w aptece, przychodzi nie tylko po leki, ale także po rozmowę, poradę i zrozumienie.

Apteka okiem seniora

Osoby starsze odwiedzają aptekę regularnie i kupują statystycznie dużo leków. Chociaż atmosfera rzadko może odwieść ich od zamierzonego kupna, kontakt z farmaceutą oraz jakość obsługi są dla nich bardzo ważne – wynika z ogólnopolskiego raportu badawczego na temat pacjentów aptek [1] przeprowadzonego w ramach programu „Apteczne (R)ewolucje”, na zlecenie Gedeon Richter Polska.

Według badania [2] osoby starsze stanowią trzecią pod względem wielkości grupę osób odwiedzających apteki – 17,8% wszystkich ankietowanych. To emeryci i renciści, najczęściej kobiety powyżej 60. roku życia. Odwiedzają aptekę regularnie – przynajmniej raz w miesiącu. Pojawiają się tam, m.in. aby zmierzyć ciśnienie, porozmawiać z farmaceutą wykupić potrzebne preparaty. Przyjmują nie tylko leki na receptę, ale także suplementy zalecone przez lekarza. Liczą przy tym na pomoc farmaceuty w wyborze tańszych zamienników. Suma, jaką są w stanie wydać w aptece na pół roku, wynosi średnio 714 złotych. Seniorzy odwiedzają farmaceutów także okazjonalnie, w związku z chorobami przewlekłymi. To jednak nie wszystkie powody. Osoby w podeszłym wieku są wyjątkową grupą pacjentów, która jako jedyna potrzebuje szczególnej uwagi farmaceuty. [3]

Zawód farmaceuty jest albo powinien być powołaniem, misją. Praca w tej branży wymaga wypracowania pewnych cech, poświęcenia, czasami wyrzeczeń. Pacjent, który pojawia się w aptece musi czuć to zaangażowanie, być w centrum zainteresowania, widzieć uwagę farmaceuty skierowaną w Jego stronę i chęć pomocy.

Trzeba jednak umieć zachować pewien umiar, żeby nie stracić poczucia czasu. To farmaceuta jest gospodarzem rozmowy i musi sprawować nad nią kontrolę, a w międzyczasie uważnie wydać leki i doradzić pacjentowi. Bardzo ważne jest upewnienie się, czy pacjent nadąża za wskazówkami i dobrze rozumie to, co wyjaśnia mu farmaceuta.

Co decyduje o wyborze apteki?

Osoby w podeszłym wieku najbardziej ze wszystkich grup doceniają kulturę osobistą pracowników apteki. Liczy się dla nich dyskrecja oraz intymność w rozmowie. Dostrzegają, czy farmaceuta jest szczerze zainteresowany udzieleniem pomocy i angażuje się w kontakt. Ze względu na to, że zaspokajają wiele swoich potrzeb społecznych właśnie w aptece, cenią szybkie przełamywanie barier komunikacyjnych. Za bardzo istotne uważają uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi od farmaceuty na wszystkie zadane pytania. Szybkość obsługi również ma dla nich duże znaczenie. [4] Na drodze budowania lepszej relacji z seniorem, farmaceuta powinien pamiętać także o tym, że niektórzy z nich słabiej słyszą. Warto więc mówić wyraźniej, wolniej, a czasami też głośniej.

Nie tylko jakość obsługi wpływa na wybór konkretnej placówki. szerokość asortymentu, a w szczególności dostępność leków na receptę oraz ceny preparatów to czynniki ważne dla osób po 60 r.ż. Kluczowa jest też bliskość apteki od miejsca zamieszkania. Osoby starsze przykładają wagę także do czystości i porządku, wyraźnego podziału i oznakowania produktów. Sprzęt medyczny w aptece to dodatkowa korzyść – ponad 40% badanych w podeszłym wieku korzysta z ciśnieniomierza. [5]

Należy zadbać o samopoczucie seniora, zapytać jak się czuje, czy pije wodę (najlepiej ciepłą), czy kontroluje ciśnienie. Podczas realizowania recept od osób starszych, to my – farmaceuci stoimy twarzą w twarz z człowiekiem, którego dotknęła choroba i który oczekuje od nas zrozumienia, chwili uwagi, wyrozumiałości i uśmiechu.

Mgr farm. Anna Kobylińska, ekspert programu „Apteczne (R)ewolucje”

[1], [2], [3], [4], [5] – Na podstawie ogólnopolskiego raportu badawczego o pacjentach aptek, zrealizowanego w ramach programu „Apteczne (R)ewolucje” w lutym 2018r. http://aptecznerewolucje.pl/2018/06/21/dociekliwe-seniorki-czy-nowoczesni-rodzice-kim-sa-twoi-pacjenci/