Zaloguj się
Facebook

Konkurs dla aptek rozstrzygnięty!

Laureaci otrzymają biznes plan szyty na miarę

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia nadesłane do konkursu „Apteczne (R)ewolucje” – małe zmiany , istotne korzyści.

Ankiety zgłoszeniowe wykazały, że sytuacja wielu aptek indywidualnych jest trudna. Najczęściej zgłaszanym przez właścicieli problemem, jest konkurencja licznych aptek sieciowych, które otworzyły się w sąsiedztwie ich lokalizacji. Dodatkowo, pojawia się problem dotyczący braku odpowiedniego oznakowania placówek czy niewłaściwej ekspozycji preparatów na półkach.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Jury wyłoniło trzech finalistów. Zwyciężyły placówki z Bielska-Białej, Dzierżoniowa i Łodzi. Eksperci programu „Apteczne (R)ewolucje” odwiedzili finałowe apteki, przeprowadzili sondy uliczne wśród mieszkańców okolicznych osiedli, zbadali położenie aptek i najbliższą konkurencję. Wreszcie, specjaliści spotkali się z personelem, aby u źródeł poznać ich problemy, zobaczyć wnętrze aptek, sposób obsługi pacjentów czy ekspozycję produktów.

Eksperci zdefiniowali grupy pacjentów, które są kluczowe dla każdej z wygranych aptek i omówili aspekty, jakie wymagają skorygowania. Specjaliści pokazali, jak poprzez wprowadzenie niewielkich zmian, opierających się na dobrym rozumieniu potrzeb dzisiejszego pacjenta, można wypełniać misyjność zawodu farmaceuty oraz realizować założenia biznesowe. Na podstawie przeprowadzonych spotkań, wywiadów ulicznych oraz identyfikacji najbliższej konkurencji, eksperci przedstawili indywidualne plany działania, uszyte na miarę dla każdego z laureatów.

Zwycięzcy otrzymali również wsparcie na realizację dodatkowych potrzeb związanych m. in. z oznakowaniem apteki, elementami wystroju lub wyposażenia.

Finalistom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę podczas spotkań z ekspertami oraz przy wdrażaniu zaproponowanych zmian. Doceniamy Państwa profesjonalizm i pasję wkładaną w codzienną pracę oraz serce, które oddają Państwo swoim pacjentom.

Życzymy sukcesów na nowej drodze biznesu!
Zespół programu „Apteczne (R)ewolucje”